Az Everness Indián Nyár 2019 házirendje, parkolási és kemping szabályzata

Kedves Látogató, szeretettel köszöntünk az Everness Indián Nyár rendezvényünkön!

Házirend

Kérjük, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak mellett az alábbi szabályok betartásával is járulj hozzá az Everness Indián Nyár területének megóvásához, illetve a rendezvény békés, konfliktusok és problémák nélküli lebonyolításához.

Házirendünk a Vendéglátónk, a Napsugár Kemping házirendjével összhangban készült, a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenő kempinghasználati rendről a Rendezvény területén kihelyezett tájékoztatókon.

1. A Rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében bizonyos tárgyak / eszközök nem hozhatók be a rendezvény területére. Szigorúan TILOS pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, dobócsillagot, csúzlit, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangó- és rugóskést, gázsprayt, illetve más, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott tárgyat bevinni. Ezt a bejáratnál, illetve az egész rendezvény területén a Biztonsági személyzetünk ellenőrizheti, a veszélyesnek ítélt tárgyakat pedig névvel ellátva elkobozhatja, melyeket a rendezvény elhagyásakor - amennyiben annak birtoklását jogszabály nem tiltja - természetesen visszaszolgáltatunk az elkobzást megelőző birtokosának.

2. Bár az Everness Indián Nyáron lehet sátorozni, néhány, egyébként megszokott kempingeszközt (például kempingfőzőt, gázpalackot stb.) a rendezvény adottságai miatt sajnos nem használhatsz és be sem hozhatsz. Főzésre így nem lesz lehetőséged, de mindenféle táplálkozási igénynek megfelelő ételkínálattal készülünk a Rendezvényen, ahogy vizet és más italokat is beszerezhetsz a helyszínen.

3. A rendezvény területén a Napsugár Kemping által kijelölt helyeket leszámítva tüzet gyújtani, illetve bármilyen nyílt láng használata szigorúan tilos!

4. Bódító hatású, narkotikumnak minősülő és egyéb tiltott szereket a Rendezvény területére behozni, illetve ott használni szintén TILOS! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmed, hogy ilyen jellegű szerek birtoklása és használata büntetőjogi felelősséggel jár!

5. Alkoholos italt szintén nem hozhatsz a Rendezvény területére, továbbá kérjük, hogy a Rendezvény ideje alatt ügyelj alkoholfogyasztásod mértékére, hiszen kiemelten családbarát rendezvényként kisgyermekek is látogatják az eseményt.

6. A Rendezvény területére egy darab, legfeljebb 1,5 liter űrtartalmú PET palackban hozhatsz be vizet vagy üdítőt. Kérjük, legfeljebb előrecsomagolt élelmiszert hozz magaddal, mert élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi okokból csak ilyet áll módunkban beengedni. Étel és dohánytermék ésszerű keretek között, tehát nem kereskedelmi mennyiségben lehet nálad, azaz maximum 1 karton (10 doboz) cigarettát, 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart hozhatsz magaddal. Dohánytermék vásárlására a Rendezvény területén belül nincs lehetőség.

7. Dohányozni kizárólag a kijelölt területeken szabad!

8. Az Everness rendezvényein szívesen látjuk házi kedvenceidet is, de tudatos, felelősségteljes gazdiként a következő néhány szabályt, kérjük, tarts be! Kutyát (a segítő kutyákon kívül) kizárólag pórázon hozhatsz be, melyet a Rendezvény egész időtartama alatt tarts rajta, mert teljes körű felelősséggel tartozol érte. A Rendezvény szervezőiként fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a többi fesztiválozó nyugalmát súlyosan, vagy testi épségét bármilyen mértékben fenyegető helyzet lép fel, úgy a kutyát és gazdáját azonnali távozásra kötelezzük. A rendezvény területére a segítő vagy vakvezető, illetve rendőrségi kutyákon kívül kizárólag az általános közfelfogás szerinti szelíd, a fesztiválozók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok jöhetnek be. A kutya belépésének további feltétele oltási könyvének felmutatása, illetve egy biléta a gazda Rendezvény alatt is elérhető telefonszámával. Kérjük, fokozottan ügyelj a higiéniára is, kedvenced után minden esetben takaríts fel!

9. Bár mi is gondoskodunk róla, hogy a Rendezvény területe végig tiszta legyen, kérjük, segíts te is ebben; használd a kihelyezett szemét-, illetve szelektív hulladékgyűjtőket! A PET-palackokat kupak nélkül, összenyomott állapotban helyezd a gyűjtőkbe, hogy minél több szemét férjen el bennük!

10. Az őrizetlenül, így a sátrakban hagyott csomagokért nem áll módunkban felelősséget vállalni, ezért javasoljuk, hogy értékeidet helyezd el csomag- és értékmegőrzőnkben! Az ott elhelyezett dolgokért felelősséget vállalunk, a csomagmegőrző esetében csomagonként legfeljebb 15.000,- Ft összeghatárig, az értékmegőrző esetében pedig tárgyanként legfeljebb 50.000,- Ft összeghatárig.

11. A talált tárgyakat, kérjük, az Infoponton add le, illetve Te is ott keresd, ha esetleg elvesztettél valamit.

12. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel az Infopont munkatársaihoz fordulhatsz. Az info@everness.hu e-mail címen is elérsz minket, de a Rendezvény ideje alatt, 0-24 óráig a 06-20-318-9135 telefonszámon is állunk rendelkezésedre.

Kempingezésre vonatkozó rendelkezések

1. A Rendezvény területére történő belépésed és ott tartózkodásod a megváltott jegyen, bérleten meghatározott időtartamban lehetséges. A kempingjegy vagy lakókocsi vagy mobilház voucher birtokában a Kemping területén a Látogatók a kijelölt sátorhelyeket, lakókocsi parcellákat vagy mobilházakat – az idegenforgalmi adó összegének megtérítése mellett – vehetik igénybe. Kérjük, hogy a sátorhelyek kiválasztása során KIZÁRÓLAG a kijelölt sátorhelyeket vedd igénybe.

2. A Rendezvény területén biztosított elektromos és kommunális berendezéseket és felszerelést a Látogatók azok rendeltetésének megfelelően használhatják.

3. A Rendezvény területén található strandon saját felelősségükre fürdőzhettek.

4. A Kemping területén tüzet gyújtani csak a kijelölt helyeken szabad, továbbá nyílt láng és bizonyos kempingeszközök használata (kempingfőző, gázpalack, stb.) nem megengedett, ezek a Rendezvény területére nem vihetők be, ott nem használhatók.

5. A mosdókat, tusoló- és illemhelyeket azok rendeltetésének megfelelően, és tisztaságára ügyelve használd, kérjük, hogy figyeljetek egymásra, valamint a környezet épségére, tisztaságára!

6. Az Everness Indián Nyár Rendezője kizárólag a Rendezvény idején hatályos jogszabályok, valamint a rendezvény-szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-ben meghatározottak szerinti keretek között vonható felelősségre. Rendező ezen felelősségi körén túlmenően bármely harmadik személy (Látogató, partneri / nem saját személyzet, stb.) által okozott bármely káresemény kapcsán, felróhatóságtól függetlenül a kárfelelősséget közvetlenül a kárt okozóra háritja, mely személyes felelősséget minden, a Rendezvény idején és annak területén tartózkodó személy a belépéssel elismer és magára nézve kötelezőnek fogad el.

7. A sátrakban, vagy egyéb helyen őrizetlenül hagyott tárgyakért, csomagokért és értékekért az Everness felelősséget nem vállal.

8. A Rendezvény teljes időtartama alatt, valamint a sátorhely, illetőleg a Rendezvény területének elhagyása előtt kérjük a sátorhely és környezetének rendbe rakását, illetve a hulladékgyűjtő edények használatát. Tilos a Kemping és a Rendezvény területén található környezet rongálása, szennyezése!

9. Figyelemmel a Rendezvény családbarát jellegére, valamint, hogy annak célja a felhőtlen kikapcsolódás és feltöltődés, a Látogatók kötelesek tiszteletben tartani a közrendet és nyugalmat a Kempingben és a Rendezvény területén. A Látogatók pihenését és nyugalmát biztosító éjszakai időszak a Kemping területén 24:00 és 7:00 óra közé esik, mely időtartamban tilos a mások nyugalmát zavaró tevékenység végzése, vagy ilyen magatartás tanúsítása. Mivel a Rendezvény időtartama alatt néhány program az éjszakába nyúlik, szállásfoglalás előtt, kérjük, feltétlenül nézd át a Rendezvény Zajtérképét!

10. A Kemping és a Rendezvény területén, de különösen a program helyszínek közelében a Rendezvény területén tartózkodó kutyákat és egyéb házikedvenceket pórázon, indokolt esetben szájkosárral, gazdájának felügyelete alatt kell tartani.

11. Kérjük, hogy adott esetben az észlelt károkat, a berendezések vagy bármilyen felszerelések hibáját késedelem nélkül jelezd a Szervezők felé.

12. A Rendezvény területére előzetes engedély nélkül gépjárművel behajtani tilos.

13. Amennyiben a Látogató a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi, úgy a Rendezvény szervezői vagy a Rendezvény biztonsági személyzete a Rendezvény területéről kivezethetik.

14. Bármely kérdéssel észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Látogatók a Rendezvény honlapján megtalálható elérhetőségek bármelyikén, vagy a Infopontban elérhető munkatársakhoz fordulhatnak.

Parkolásra vonatkozó rendelkezések

Jelen szabályzat kiterjed a Rendezvény területére, valamint a Rendezvény közelében kijelölt ingyenes parkolókra, valamint a kijelölt parkolóban ideiglenes jelleggel hagyott gépjárművekre.

1. A Rendezvény területére az Everness által kiadott előzetes engedély nélkül gépjárművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek – így Rendezvény vendégei, valamint a Rendezvény szervezői, a szolgáltatók és az előadók – is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani, valamint a Rendezvény területén a Látogatókra mindenkor kiemelt figyelmet fordítani. A Rendezvény területén megengedett maximális sebesség: 20 km/h.

2. A Kempingbe autóval behajtani és az előzetesen lefoglalt szállás (faház, mobilház, sátorhely, parcella) mellett engedélyezett.
Megállni és parkolni ezen kívül a Kemping bejárata előtt a kijelölt parkolóban lehet.

A parkolás a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően a Napsugár kemping területén belül a kemping üzemeltetőjének, azon kívül Fonyód Önkormányzatának parkolási rendje szerint történik.

3. A külső parkoló igénybevételével elfogadod a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket, egyúttal tudomásul veszed, hogy a gépjármű őrzése nem biztosított, a parkolás során a gépjárműben keletkezett károkért, a gépjárműben hagyott tárgyakért, értékekért az Everness felelősséget nem vállal.

4. A parkolók területe kizárólag gépjármű parkolására, míg a parkolókhoz vezető utak, azok gépjárművel való megközelítésére szolgálnak. A járműveket a parkolókban úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a kijelölt parkolóhelyet foglalják el, figyelemmel a környező járművekre is. A jármű leállítását követően az előírásoknak megfelelően köteles vagy a járművet lezárni, a kéziféket behúzni, ezzel is megelőzve a károk bekövetkezését és biztosítva a vagyonvédelmet.

5. A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek, az Everness munkatársainak utasításait a többi Látogató és a parkoló zavartalan igénybevételének biztosítása érdekében be kell tartani.

6. A parkoló területén a gyalogosként körültekintően, fokozott figyelemmel közlekedj.

7. Tilos a parkoló területén a dohányzás, vagy nyílt láng használata, a parkoló normál üzemmenetének, más gépjárművek parkolásának akadályozása, olyan gépjármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog, továbbá a rendszám nélküli, vagy a közlekedési előírásoknak nem megfelelő gépjármű leállítása. Tilos a parkoló területén a leállított járműveken szerviz munkálatokat végezni.

8. Amennyiben a Látogató a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi, úgy a Rendezvény szervezői vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) a parkoló területéről kivezettethetik.

9. A Rendezvény szervezői jogosultak a járműnek a Parkoló területéről történő elszállíttatásáról, a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója kockázatára és költségére gondoskodni, amennyiben a jármű akadályozza a közlekedést, más járművek parkolását, a parkolóba történő be- és kihajtást. Az elszállított jármű őrzéséről a Rendezvény szervezői nem gondoskodnak.

10. A más járműben vagy egyéb berendezésekben okozott kárért felelősséggel tartozol, az Everness nem vállal felelősséget a járművek és/vagy utasaik sérelmére a parkolók területén elkövetett, harmadik személy által okozott károkért. Kérjük, hogy az ilyen jellegű károkat a Rendezvény szervezői felé késedelem nélkül jelezd.

11. Az Everness Indián Nyár Rendezője kizárólag a Rendezvény idején hatályos jogszabályok, valamint a rendezvény-szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-ben meghatározottak szerinti keretek között vonható felelősségre. Rendező ezen felelősségi körén túlmenően nem köteles helytállni a harmadik személyek által okozott károkért, lopásért, sérülésekért. 


A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Rendezvény idején hatályos magyar jog rendelkezései irányadók.

Jó szórakozást és feltöltődést kívánunk!

Budapest, 2019. augusztus 10.

 

logo